::Press thumbs for bigger pictures::
::Keep mouse over image for info::

 
Terrängtouring

Harstad  2005-08-10 

Terrängtouring Harstad 2005  

Arrangör: Harstad Offroaders


Mer information om arrangemanget:

http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=35976

Anmälan:

http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=35981

Frågor:

henning@offroad.no

 


Vad är TerrängTouring?  (På norsk)

Terrengtouring ble til for å være et forsikret alternativ til frikjøring med "normale" gatelegale firehjulstrekkere. Konkuranse formen er en snillere form for biltrail, både mot bilen og føreren, der man kan kjøre uten krav til bur, forutenom i biler med "cab" karosseri.

Regleverk sakset fra www.bilsport.no

Reglement for Terrengtouring


Oppdatert 31.12.2004

1 Formål Hensikten er å gi deltagerne opplæring og utvikle deres ferdigheter i terrengkjøring. Terrengtouring er også ment som en forberedelse for kommende utøvere av biltrial.

2 Gjennomføring All kjøring skal foregå på avgrensede områder som er sperret for øvrig ferdsel. Arrangementet overvåkes av stevneleder eller dommer autorisert fra NBF. I tillegg til arrangørlisens fra NBF, skal også skriftlig tillatelse fra grunneier og politimyndighet foreligge.

3 Deltagere Fører må ha gyldig førerkort for aktuelt kjøretøy. En passasjer, eventuelt ledsager, kan medtas i kjøretøyet. Sikkerhetsbelter skal benyttes. Terrengtouring tillates fra fylte 16 år, dersom ledsager og kjøretøy oppfyller vegtrafikklovens krav til øvelseskjøring.

4 Kjøretøy Kjøretøyet skal være firehjulsdrevet og ha en egenvekt mellom 600 og 3500 kg . Dersom kjøretøyet ikke har fast ståltak, skal minimum 4 punkt veltebøyle være montert. Maksimal tillatt modifisering av kjøretøyet settes tilsvarende Biltrial klasse Modified. Teknisk kontroll av kjøretøyet skal foretas før kjøring på området. Det legges spesielt vekt på kontroll av bremser og styreinnretning. Batteri skal være godt fastsatt og alle ledninger og rør godt klamret.

5 Lisenser/forsikringer Arrangør tegner NBFs forsikring for Terrengtouring, eventuelt årspolise for aktuelt område. Enhver gyldig førerlisens utstedt av NBF kan benyttes i Terrengtouring. For uregisterte kjøretøy tegnes vognlisens. Registerte kjøretøy med årsgyldige oblater kan delta uten vognlisens, men registreringsnummer og kjøretøyets eier noteres av arrangør.

6 Konkurranse Det tillates konkurranse i form av ferdighetsprøver. Konkurransemomentene skal godkjennes av NBF. Eksempel på aktuell konkurranseform: Slalåm, hindergård, enkel terrengbane eller lignende. *Kan man kjøre med uregistrerte biler? Har du en bil uten skilter som tilfredstiller teknsik kontroll, (primært bremser/styring/batteri/løse gjenstander i bilen/drivstoff systemet) Kan du løse vognlisens. Denne kan løses på arrangementet i Harstad. Den koster kr. 250,- pr. lisens. Til samenligning koster års vognlisens kr. 350,- *Kan jeg kjøre med cab? Ja hvis du har minimum et 4 punkts bur, det finnes ingen videre krav til materialvalg eller utførelse. *Gjelder forsikringen min? Sikkerheten er det viktigste, førerlisensen og arrangør lisens dekker personskader. Skader på kjøretøy dekkes ikke av forsikringen. *Trenger man hjelm? Det er ingen krav til førerutstyr i terrengtouring men vi anbefaler bruk av godkjent hjelm. *Kan jeg bruke en helt vanlig 4x4 på gatedekk? Konkuransen er åpen for alle, løypene legges opp slik at man får utfordringer nok om kan kjører Pajero med gatedekk eller CJ5 med 33 tommere og sperre.